TOGAF 9.1 - aktualizacja standardu de-facto w obszarze architektury korporacyjnej

Kategoria II

Na początku grudnia 2011 r. konsorcjum The Open Group udostępniło wersję 9.1 ram architektonicznych TOGAF (The Open Group Architecture Framework).  Jest to pierwsza aktualizacja tych ram architektonicznych (nazwana Technical Corrigendum number 1), od 2009 r. kiedy to opublikowana została wersja 9.0. Pierwsze co rzuca się w oczy, to odchudzenie materiału(!). “The Book” – czyli specyfikacja standardu jest cieńsza o blisko 60 stron od wersji 9.0 Nie jest to dużo – ale, wydaje się że jest to dobry kierunek. Wprowadzone zmiany mają charakter kosmetyczno-porządkujący (podkreśla to nazwa wydania –  Technical Corrigendum). W szczególności oznacza to, że nie trzeba dokonywać re-certyfikacji (jeżeli ktoś już posiada certyfikat z TOGAF 9).

Twórcy TOGAF wskazują, że do najważniejszych zmian w TOGAF 9.1 w stosunku do TOGAF 9 zaliczyć można:

 • usunięcie modelu kategoryzacji dokumentacji (sekcja 2.8),
 • usunięcie definicji mających charakter uniwersalny (ogólny) ze słownika (rozdział 3),
 • uspójnienie znaczenia i uporządkowanie stosowania terminów “aplikacja” oraz “system”,
 • przegląd i uspójnienie celów poszczególnych faz cyklu ADM,
 •  przegląd i uspójnienie opisów dla faz E i F cyklu ADM,
 • uporządkowanie i uspójnienie terminogolii w zakresie architektury pośredniej  / architektonicznej mapy drogowej oraz strategii implementacji (Transition Architecture/Roadmap/Implementation Strategy),
 • uporządkowanie i uspójnienie koncepcji poziomów architektonicznych / iteracji / partycji (levels/iterations/partitions),
 • wycofanie istniejącego w TOGAF 9 i wprowadzenie nowego rozdziału nt. SOA (jest to efekt prac SOA Work Group),
 • wprowadzenie nowego podziału pryncypiów architektonicznych – w TOGAF 9 były ich trzy rodzaje: pryncypia korporacyjne (enterprise principles), pryncypia architektoniczne (architectural principles) oraz pryncypia IT (IT principles) – obecnie pozostały dwa pierwsze rodzaje pryncypiów, a pryncypia IT włączono do pryncypiów korporacyjnych,
 • uporządkowanie i uspójnienie metamodelu zawartości (content metamodel),
 •  doprecyzowanie zależności miedzy artefaktem a punktem widzenia (viewpoint),
 • wprowadzenie nowych nazw na część artefaktów (na przykład artefakt: macierz “Systemy/Dane” nazwany został macierzą  “Aplikacje /Dane”),
 •  doprecyzowanie zależności miedzy repozytorium korporacyjnym (Enterprise Repository) a repozytorium architektonicznym (Architecture Repository).

Należy pamiętać o tym, że jeżeli organizacja dysponuje licencją komercyjną (Commercial Licensee) na stosowanie TOGAF, wówczas musi dokonać jej aktualizacji do wersji 9.1 (o ile chce posługiwać się tym wydaniem).