Fotoreportaż z Seminarium OSAKA'2012

Kategoria II

W dniu 19 września na terenie kampusu SGH odbyło się ogólnopolskie seminarium OSAKA’2012 (Ogólnopolskie Seminarium „Architektura Korporacyjna w Akcji’2012”). Zostało ono zorganizowane przez Katedrę Informatyki Gospodarczej SGH. Tematyka seminarium w całości poświęcona została zagadnieniom związanym z wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach.

W seminarium uczestniczyło blisko 150 osób. Znaleźli się wśród nich zarówno przedstawiciele administracji publicznej (m.in.: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ZUS, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Urząd Transportu Kolejowego , urzędów marszałkowskich oraz urzędów miejskich) jak i przedsiębiorstw (Citibank International Plc, Nordea Bank, BZWBK, Aviva, Generalli, AXA, PZU, Orange, Play, T-Mobile, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ, Bank Pekao S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Biuro Informacji Kredytowej SA, Kredyt Bank S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, PKO S.A., Pramerica Życie TUiR SA, Agora, PSE Operator S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, Bank DnB NORD Polska S.A.).

Seminarium otworzył prof. SGH, dr hab. Andrzej Kobyliński, Kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej SGH.

Jako drugi głos zabrał prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych. Przedstawił on prezentację pt.: “Architektura korporacyjna w Polsce – stan obecny i kierunki rozwoju”.

Kolejnym prelegentem był Piotr Piskorski, Head of IT Strategy and Enterprise Architecture w Nordea Bank. Przedstawił on prezentację pt: “Przewidzieć nieprzewidywalne czyli planowanie strategiczne oczami architekta korporacyjnego”.

Ostatnim prelegentem przed przerwą kawową był Paweł Uliński, Kierownik Wydziału Architektury Korporacyjnej, Orange Polska. Przedstawił on prezentację pt: “Architektura sterowana celami firmy. Metody wyznaczania i rozliczania realizacji celów architektonicznych”.

Po przerwie kawowej głos zabrał Piotr Strzyżewski, Dyrektor Biura Architektury IT w BGŻ. Przedstawił on prezentację pt: “Zarządzanie architekturą IT banku w praktyce”.

Kolejne wystąpienie należało do Piotra Szarwasa, Head of Architecture, Corporate and Business Solutions departments in RWE IT Poland. Przedstawił on prezentację pt: “Metody komunikowania idei architektonicznych – wnioski z doświadczeń”.

Jako szósty głos zabrał Sławomir Soszyński, Head of EMEA Technology Strategy and Architecture at Citi. Przedstawił on prezentację pt: “Relacje między architekturą korporacyjną a architekturą rozwiązań/architekturą systemów”.

Po przerwie obiadowej swoją prezentację pt: “Praktyczne aspekty współpracy Architekta i Project Managera” przedstawił Artur Makowski, Menedżer ds. Architektury Aplikacji w Banku Zachodnim WBK SA.

Jako następny głos zabrał Karol Piąsta, Enterprise Architect w Europejskim Biurze Patentowym. Przedstawił on prezentację pt: “Zarządzanie portfelem korporacyjnym jako jedno z narzędzi Architekta Korporacyjnego”.

Kolejnym prelegentem był Dariusz Kiedrowski, Enterprise Architect w Nordea Bank. Przedstawił on prezentację pt: “Jak podejść do wyboru ram architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture Frameworks)?”

Po kolejnej przerwie kawowej głos zabrał Bartek Serkies, Orange Polska. Przedstawił on prezentację pt: “Dług technologiczny – jak uzasadnić transformację architektury”.

Jako następny wystąpił Krzysztof Gwardys z firmy Promity. Przedstawił on prezentację pt: “Wymiarowanie systemów oprogramowania na podstawie modelu architektury korporacyjnej”.

Ostatnie wystąpienie należało do Bogdana Głuszkowskiego, Orange Polska. Przedstawił on prezentację pt: “Zarządzania złożonością architektury IT”.

Podsumowania merytorycznego i zamknięcia Seminarium dokonał prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak.

Tak liczne zainteresowanie Seminarium (organizatorzy musieli odmówić uczestnictwa jeszcze blisko 30 zainteresowanym – ze względu na ograniczenia lokalowe) i bardzo dobra ocena końcowa wystawiona przez jego uczestników stanowią przesłankę do zorganizowania jego drugiej edycji w roku 2013 oraz podjęcia bliższej współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi w zakresie wymiany wiedzy metodycznej i merytorycznej w obszarze architektury korporacyjnej poprzez zorganizowanie w roku 2013 serii 4 warsztatów poświęconych pogłębionej analizie wybranych zagadnień z tego obszaru.