Bariery wdrażania EA w Polsce

Kategoria II

Od czerwca do sierpnia tego roku przeprowadziłem trzecią edycję ogólnopolskich badań nt. stanu wdrażania architektury korporacyjnej w naszym kraju. Jedno z zagadnień, które poruszałem w ramach badania, dotyczyło barier jakie występują przy takich inicjatywach. Najważniejszą barierą okazał się brak świadomości u decydentów. W skali 1-5 (gdzie 1 – oznacza minimalną barierę, 5 – maksymalną) kwestia świadomości uzyskała średnią 4.4 (w roku 2012 była to wartość 4.1). Wydaje się, że bariera ta może być pokonana jedynie przez powolną edukację i uświadamianie decydentów, że warto podjąć temat architektury korporacyjnej. Dodatkowo można pokazać przykłady innych organizacji, w których takie prace już się toczą (np. w firmach konkurencyjnych).

Drugą co do istotności barierą był brak szybko widocznych rezultatów (punkt ten uzyskał wagę 4.0 w skali 1-5). Niestety jest to prawda. Architektura korporacyjna nie dostarczy szybko widocznych rezultatów, jest to raczej metoda ciągłego doskonalenia i podnoszenia efektywności działania organizacji. Można natomiast pomyśleć o kilku tzw. “quick-winach”, które utwierdzą decydentów, że warto kontynuować prace architektoniczne.

Kolejną barierą we wdrażaniu architektury korporacyjnej (o wadze 3.9  w skali 1-5) jest problem z policzeniem business case dla architektury korporacyjnej. Wydaje się, że jakiś czas temu był to istotny problem. Na portalu przedstawiłem w dwóch wcześniejszych wpisach jak można przygotować taki business case. Ponadto, tak jak wspominałem podczas Ogólnopolskiego Seminarium “Architektura Korporacyjna w Akcji” przygotowujemy warsztaty na ten temat – gdzie będzie można zmierzyć się z tym zagadnieniem w trybie roboczym.

Dwie bariery uzyskały tą samą wagę – tj. 3.6. Były to “kwestie pozamerytoryczne” oraz ograniczenia budżetowe. Pierwsza bariera jest bardzo trudna  do pokonania – bo wchodzą tutaj kwestie niechęci organizacji przed uporządkowaniem się, wdrożeniem pewnych przejrzystych mechanizmów i zasad działania. Drugie zagadnienie – pozwolę sobie stwierdzić, że wdrożenie zasad architektonicznych, pewnego podejścia na bazie architektury nie musi szczególnie dużo kosztować. O wiele ważniejsze wydaje się zrozumienie ze strony decydentów i ich wsparcie.

Podczas tegorocznych badań, najmniej istotnymi barierami okazały się: niedoskonałości narzędzi informatycznych wspierających budowę modeli architektonicznych (waga 2.3) oraz brak firm na rynku, które świadczą profesjonalne usługi z tego zakresu (waga 2.4).


Rysunek 1. Bariery wdrażania architektury korporacyjnej w Polsce w roku 2010 i 2012
Źródło: Wyniki ogólnopolskich badań nt. stanu wdrażania architektury korporacyjnej w Polsce