Książka w druku :)

Kategoria II

Z przyjemnością informuję, że w dniu dzisiejszym przekazałem moją książkę “Architektura korporacyjna” do druku. W przeciągu dwóch tygodni powinna być ona gotowa. Na samym początku lutego rozpocznę jej wysyłkę do osób, które zapisały się na nią, w promocyjnej cenie, w przedsprzedaży.

Pozwolę sobie zauważyć, że i u mnie sprawdziła się stara zasada projektowa – w przypadku wystąpienia problemów przy realizacji projektu (ja przygotowanie tej książki potraktowałem jako projekt) możemy manipulować zakresem, harmonogramem, budżetem albo jakością. Ja wybrałem opóźnienie – gdyż nie chciałem zmniejszyć zakresu prac (książka finalnie liczy 430 stron), nie za bardzo pomogłoby (tj. przyspieszyło prace) zwiększenie budżetu, a na pewno nie chciałem obniżyć jakości opracowania.