Podsumowanie i materiały z I Spotkania Architektów i Analityków Biznesowych

Kategoria II

W dniu 5 lutego na terenie kampus SGH odbyło się I Spotkanie Architektów i Analityków Biznesowych. Wydarzenie to zrealizowane zostało w ramach cyklu konwersatoriów  IMPKAT – czyli “Interdyscyplinarnych i metodycznych problemów architektury korporacyjnej”. W tej edycji IMPKATu uczestniczyło ponad 100 osób – przedstawicieli banków, firm ubezpieczeniowych, firm telekomunikacyjnych, służby zdrowia, administracji publicznej oraz sektora utilites. Całość spotkania trwała ponad 5 godzin. I z uzyskanych po spotkaniu komentarzy – chyba się spodobała uczestnikom :). Poniżej przedstawiam krótką relację ze spotkania wraz z materiałami wykorzystywanymi przez prelegentów.

Jako osoba odpowiedzialna za cykl IMPAKT otworzyłem I Spotkanie Architektów i Analityków Biznesowych. Krótko przedstawiłem tematykę dotychczasowych spotkań (bo to, które miało miejsce w lutym – było już bez mała jubileuszowym – bo piąty IMPAKTem) oraz zapowiedziałem działania na najbliższe półrocze (tj. uruchomienie na przełomie marca i kwietnia Akademii Standardów IT, zaanonsowałem także VI IMPAKT – który będzie miał miejsce 8 kwietnia oraz VII IMPAKT, który odbędzie się 26 czerwca). Prezentacja otwierająca dostępna jest pod tym linkiem.

Pierwsze wystąpienie merytoryczne poprowadził Pan Tomasz Urbański – Wiceprezes ds. Operacyjnych w PKP Informatyka. Przedstawił on koncepcję wykorzystania kanw biznesowych (wprowadzoną pierwotnie przez Alexandra Osterwaldera) do planowania rozwoju platform informatycznych. Odniósł się on tutaj do doświadczeń PKP Informatyka, która wykorzystała to podejścia do rozwoju jednego z najistotniejszych z punktu widzenia firmy produkty – tj. Platformy Sprzedaży Biletów.Wydaje się, że zaprezentowane podejście może znaleźć szerokie zastosowanie – wszędzie tam, gdzie realizowane są przedsięwzięcia IT dotyczące wdrożenia złożonych systemów informatycznych – gdyż pozwalają one usprawnić komunikację na linii biznes-szef IT – programiści. Pan Prezes urzekł także słuchaczy opowieścią o Laputianach. Wydaje się, że każdy z nas na swojej drodze zawodowej spotkał się z przedstawicielami tej nacji ;). Prezentacja Pana Prezesa dostępna jest pod tym linkiem (hasło do jej otwarcia zostało przekazane mailem uczestnikom seminarium).

Drugie wystąpienie merytoryczne zostało poprowadzone przez Pana Michała Mroczka, Kierownika Wydziału Analizy Biznesowej w AXA Polska. Michał w swoim wystąpieniu odniósł się do roli analityków biznesowych w organizacjach. Jego spojrzenie na prace wykonywane przez przedstawicieli tego zawodu odbiegają od powszechnie przyjętej w Polsce roli analityków biznesowych. Według Michała (i absolutnie się z tym zgadzam) analitycy biznesowi powinni koncentrować się na pomocy w rozwiązywaniu problemów biznesowych – a nie koniecznie zbierać wymagania na systemy informatyczne (a niestety często obecnie się tak dzieje). W pamięci słuchaczy zapadła także opowieść Michała o wartościowaniu stanowiska pracy analityka biznesowego i zakresu przydzielonej mu odpowiedzialności. Prezentacja Michała dostępna jest pod tym linkiem (hasło do jej otwarcia zostało przekazane mailem uczestnikom seminarium).

Po przerwie obiadowej wystąpił Pan Marcin Naliwajko, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki ds. Architektury i Analiz w Europejskim Funduszu Leasingowym. Marcin opowiedział o historii współpracy między działami biznesowymi i IT na przykładzie własnej firmy. Sądzę, że słuchając tej opowieści wiele osób poczuło się jak w przysłowiowym “domu”. Na początku była to bowiem bardzo bliska współpraca IT z biznesem (ale trochę nie usystematyzowana), następnie tą współpracę sformalizowano, potem podjęto próby wprowadzenia organizacji procesowej, następnie organizacji usługowej a obecnie Agile z elementami architektonicznymi. Prezentacja Marcia dostępna jest pod tym linkiem (hasło do jej otwarcia zostało przekazane mailem uczestnikom seminarium).

Po Marcinie miałem przyjemność wystąpić z prezentacją “Architektura biznesowa – kolejna moda czy rzeczywiście działające podejście?”. Omówiłem w niej obecny stan wykorzystania tej koncepcji (korzystając z wyników badań przeprowadzonych przez Forrestera oraz Bain&Co), zidentyfikowałem bariery jej upowszechnienia oraz wskazałem na 5 elementów o których warto pamiętać wdrażając zarządzanie architekturą biznesową (według mnie są to: precyzyjne zdefiniowanie roli architekta biznesowego, określenie umiejscowienia komórki ds. architektury biznesowej w organizacji, określenie relacji między architekturą biznesową a modelem działania organizacji, wkomponowanie architektury biznesowej w mechanizmy zarządzania organizacją oraz wprowadzenie modelowania potencjału biznesowego organizacji). Moja prezentacja będzie udostępnia dla uczestników seminarium na platformie AkademiaStandardowIT.pl.

Ostatnie wystąpienie tego dnia przeprowadził Pan  Bogdan Głuszkowski, architekt korporacyjny w Orange Polska. Tytuł jego wstąpienia brzmiał “Konfiguracja wartości, czyli o tym, co wspólnego mają telekomy z bankami i jak LinkedIn stał się największym facebookiem dla profesjonalistów”. Bogdan przedstawi w nim trzy powszechnie znane logiki (typy) tworzenia wartości – tj. łańcuch wartości, warsztat wartości oraz sieć wartości oraz czwartą – zdecydowanie mniej popularną logikę (typ) tworzenia wartości – tj. pulę wartości. Odniósł się on także do zaganiania w jaki sposób konfiguracja wartości wpływa na cały model biznesowy organizacji. W swoim wystąpieniu zaproponował on także rozszerzenie kontinuum architektonicznego (koncept występujący w TOGAF) o nowy rodzaj architektur referencyjnych – tj. Value Configuration Architectures. Prezentacja Bogdana dostępna jest pod tym linkiem (hasło do jej otwarcia zostało przekazane mailem uczestnikom seminarium).