The Open Group uruchomiło program certyfikacji z ArchiMate 2.0

Kategoria II

20 lutego 2012 r. The Open Group oficjalnie uruchomiło program certyfikacji z ArchiMate 2.0. Miałem przyjemność być zaangażowany w recenzowanie materiałów związanych z samym językiem. Dodatkowo jako jedna z pierwszych osób w Polsce zdałem egzamin ze znajomości ArchiMate 2.0 i uzyskałem certyfikat to potwierdzający :) – uzyskałem 92% poprawnych odpowiedzi :). Był to również warunek konieczny, aby móc stać się certyfikowanym trenerem ArchiMate.

Sam egzamin miał postać serii pytań testowych jednokrotnego wyboru (obejmujących praktycznie wszystkie aspekty ArchiMate – od notacji, widoków i punktów widzenia, mechanizmów rozszerzeń, aż po relacje z TOGAFem), dodatkowo była również część praktyczna dotycząca tworzenia modeli architektonicznych odnoszących się do konkretnego Case Study. Egzamin był przeprowadzony w języku angielskim i jak dowiadywałem się u źródła (tj. w The Open Group) nie ma w najbliższym czasie planów przygotowania jego polskiego odpowiednika.

Tak jak pisałem już wcześniej, sam ArchiMate w wersji 2.0 miał premierę podczas ostatniej konferencji The Open Group, która miała miejsce w ostatnim tygodniu stycznia 2012 r. Obecna jego wersja ukierunkowana jest na lepsze wsparcie TOGAF 9.x.

Przy czym od samego początku notacja ta rozwijana jest w niezależnym Forum The Open Group (nie związanym z Forum Architektonicznym, opowiedzialnym za rozwój TOGAF). Jest to świadoma decyzja The Open Group, który podejmuje starania, aby z ArchiMate uczynić standard modelowania architektury korporacyjnej, niezależny od stosowanych ram architektonicznych (czyli stosując ArchiMate, nie musimy stosować TOGAF’a i odwrotnie – chociaż oczywistym jest, że na styku tych dwóch podejść pojawi się efekt synergii).