Otwarta rejestracja na I Spotkanie Architektów i Analityków Biznesowych

Kategoria II

W dniu 5 lutego 2014 r. w Warszawie, w budynku C Szkoły Głównej Handlowej odbędzie się I Spotkanie Architektów i Analityków Biznesowych (SAAB). Jest ono realizowane w ramach cyklu konwersatoriów IMPAKT (czyli Interdyscyplinarnych i metodycznych problemów architektury korporacyjnej). Gośćmi specjalnymi tej edycji konwersatorium będą przedstawiciele PKP Informatyka, AXA oraz Orange. Początek spotkania planowany jest na godzinę 12.00, zaś zakończenie – około godziny 17-tej. Dla osób nie będących pracownikami firm informatycznych i doradczych udział w spotkaniu jest nieodpłatny, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja (dotyczy to również osób, które brały udział w poprzednich edycjach konwersatorium).

Poniżej przedstawiono ramowy program konwersatorium:

 • Powitalna kawa
 • Powitanie uczestników spotkania – prof. Andrzej Sobczak
 • Tomasz Urbański, Wiceprezes ds. operacyjnych w PKP Informatyka, Wykorzystanie kanw biznesowych do planowania rozwoju platform informatycznych 
 • Michał Mroczek, Kierownik Wydziału Analizy Biznesowej w AXA Polska, It’s all about change 
 • Poczęstunek
 • Marcin Naliwajko, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki ds. Architektury i Analiz w Europejskim Funduszu Leasingowym,  Ewolucja współpracy IT z biznesem na przykładzie EFL SA
 • Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w SGH, Architektura biznesowa – kolejna moda czy rzeczywiście działające podejście? 
 • Bogdan Głuszkowski, Architekt korporacyjny w Orange PolskaKonfiguracja wartości, czyli o tym, co wspólnego mają telekomy z bankami i jak LinkedIn stał się największym facebookiem dla profesjonalistów 
 • Dyskusja
 • Podsumowanie spotkania – prof. Andrzej Sobczak

Poniżej przedstawiam sylwetki prelegentów I Spotkania Architektów i Analityków Biznesowych

Tomasz Urbański – Wiceprezes ds. operacyjnych w PKP Informatyka

Urbanski

Od 9 października 2012 roku Członek Zarządu ds. Operacyjnych w spółce PKP Informatyka. Jest odpowiedzialny między innymi za kwestie rozwoju, utrzymania oraz eksploatacji infrastruktury i aplikacji spółki, wsparcie techniczne użytkowników, a także działania badawczo-rozwojowe.
Zawodowo związany był również z Grupą TP/Orange, gdzie pełnił między innymi funkcje Dyrektora Departamentu Transformacji IT (Grupa TP), Dyrektora Operacji IT (Orange) oraz Dyrektora Departamentu Usług IT (TP).
Prowadził własną firmę doradczą UTOM (analizy, opracowywanie koncepcji, projektów, wdrożeń i audytów wewnętrznych działów IT). Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, a także studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Michał Mroczek – Kierownik Wydziału Analizy Biznesowej w AXA Polska

MroczekHumanista w świecie IT, politolog z wykształcenia, socjolog z zamiłowania, fan zarządzania zmianą, pasjonat biznesu ubezpieczeniowego, w wolnych chwilach kieruje Wydziałem Analizy Biznesowej w AXA Polska ;-) Po ukończeniu studiów miał wielką szansę zostać kolejnym utracjuszem i darmozjadem (bo Polska to taki dziwny kraj, gdzie aby coś znaczyć trzeba skończyć ekonomię lub informatykę), ale z opresji wybawiło go coś, co w życiu jest najważniejsze – tj. szczęście. Prawie 10 lat doświadczenia w analizowaniu i syntetyzowaniu wymagań. Zaczynał jako typowy analityk u dostawcy IT, odpowiedzialny za spisywanie wymagań klienta (tzw. “human requirements recorder”), by z czasem (i niestety wiekiem) zrozumieć, że w analizie nie to jest najważniejsze. Bardzo żałuje, że analizy biznesowej prawie w ogóle nie ma na studiach I stopnia, a jeżeli już jest, to na kierunkach związanych z IT.

Bogdan Głuszkowski – Architekt korporacyjny w Orange Polska

Gluszkowski

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w IT w różnych gałęziach przemysłu, głównie w telekomunikacji. Zajmuje się architekturą korporacyjną jako sposobem na budowę trwałego potencjału biznesowego firmy. Głównym obszarem jego zainteresowań są więc sposoby przekładania misji, wizji i strategii przedsiębiorstwa na odpowiednią architekturę organizacji – zapewniającą jej długoterminową efektywność działania i zdolność do zmian.

Prowadzi bloga bogdangluszkowski.blogspot.com – poświęconego problematyce architektury korporacyjnej.

prof. Andrzej Sobczak – Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH

SobczakOd kilku lat swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej, w szczególności jej zastosowania w transformacji działania organizacji, zarówno na poziomie biznesowym jak i IT. Jest zaangażowany w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej TOGAF w Polsce. Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF i ArchiMate. Prowadził projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla firm sektora finansowego, telekomunikacji, energetyki i gazownictwa, administracji publicznej oraz służby zdrowia.

Marcin Naliwajko – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki ds. Architektury i Analiz w Europejskim Funduszu Leasingowym

naliwajkoZ Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.  związany od 2001 roku. Entuzjasta rozwiązań BPM i BRMS.  Orędownik architektury korporacyjnej i metodologii zwinnych. Umiejętnie łączy technologie i cele biznesowe, aby dostarczyć innowacyjne i wydajne rozwiązania. Odpowiedzialny za planowanie strategii IT, relacje z biznesem, analizę biznesową oraz architekturę korporacyjną IT. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Uwagi organizacyjne:

 1. Ze względu na bogaty program ta edycja konwersatorium przewidziana jest na godziny 12.00-17.00 (planowana jest jedna przerwa z poczęstunkiem dla uczestników).
 2. Rejestracja na I Spotkanie Architektów i Analityków Biznesowych zostanie zamknięta w dniu 3 lutego.
 3. Do udziału w I Spotkaniu Architektów i Analityków Biznesowych zapraszam nie tylko architektów korporacyjnych, ale również architektów IT, architektów rozwiązań, kierowników projektów, jak również osoby odpowiedzialne za realizację dużych przedsięwzięć transformacyjnych.

Dla tych osób, które nie uczestniczyły we wcześniejszych spotkaniach pozwalam sobie zasygnalizować kilka informacji nt. IMPAKT.

1. Skąd wziął się pomysł organizowania konwersatoriów?
Podczas seminarium “Architektura korporacyjna w akcji”, które miało miejsce we wrześniu 2012 r.  poinformowałem, że w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej SGH rozpoczną się spotkania poświęcone wybranym aspektom związanym z wdrażaniem podejścia architektonicznego w firmach i jednostkach publicznych. A ponieważ zawsze staram się dotrzymywać obietnic, więc od marca 2013 r. uruchomiłem cykl konwersatoriów architektonicznych. Obecne konwersatorium będzie piątym z serii (pierwsze dotyczyło zagadnień związanych z jakością architektury korporacyjnej, drugie – oceny dojrzałości praktyki architektonicznej w organizacji, trzecie – zarządzania portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektonicznych, czwarte – poświęcone było wykorzystaniu koncepcji architektonicznych w instytucjach finansowych).

2. Dlaczego forma konwersatoriów?
Zastanawiałem się jaką formułę mają przyjąć zapowiedziane spotkania. Zdecydowałem się na konwersatoria, gdyż zgodnie z ich definicją są takim typem zajęć, gdzie dominują dyskusje. Wiedza nie jest przekazywana jedynie na linii prowadzący-słuchacz, lecz jej zdobywanie następuje poprzez konwersacje, szukanie rozwiązań określonych problemów i wspólne dochodzenie do wniosków.

3. Nazwa cyklu konwersatoriów
Jeżeli chodzi o nazwę cyklu konwersatoriów “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej“, to chciałem podkreślić w niej dwie rzeczy. Po pierwsze, że będziemy mówili o architekturze korporacyjnej w określonym kontekście – np. zarządzania portfelem projektów, wytwarzania oprogramowania, transformacji organizacji, zarządzania usługami IT, bezpieczeństwa IT itp. Po drugie, że interesują nas aspekty metodyczne – czyli jak to powinno być poukładane w organizacji we właściwy sposób – chociaż będziemy przy tym uwzględniali ograniczenia występujące w świecie rzeczywistym.

4. Regulamin konwersatoriów
Poniżej przedstawiam zasady, które zostały przyjęte przy prowadzeniu konwersatoriów:
1. Każde spotkanie rozpocznie się od wykładu wprowadzającego / metodycznego (dotyczącego zagadnienia przewodniego dla danej edycji konwersatorium) lub wykładu gościa specjalnego.
2. Każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie drukowaną wersję materiałów (na chwilę obecną nie przewiduje się dystrybuowania elektronicznej wersji opracowań).
3. Ze względu na konwersacyjny charakter spotkań – liczy się na intensywną interakcję wśród uczestników spotkań – w szczególności na wszystkiego rodzaju krytyczne uwagi.
4. Udział w konwersatorium jest nieodpłatny.

5. Do udziału w V edycji konwersatorium szczególnie zapraszam:

 • przedstawicieli instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, itp.),–
 • przedstawicieli firm telekomunikacyjnych i medialnych, studentów IV i V roku SGH,
 • doktorantów studiów dziennych i zaocznych SGH,
 • osoby, które przygotowują eksternistycznie doktoraty na SGH i  które mają już otwarte przewody doktorskie.
 • przedstawicieli firm sektora utilities,
 • przedstawicieli służby zdrowia i firm sektora farmaceutycznego,–  

6. Pracowników firm branży informatycznej oraz konsultingowej zapraszam do kontaktu w celu przedstawienia dla nich propozycji komercyjnej wersji udziału w tym konwersatorium.
7. Konwersatorium odbędzie się, jeżeli zgromadzi się przynajmniej 3 chętnych. Zakłada się, że maksymalna liczba uczestników konwersatorium nie powinna przekroczyć 50 osób.
8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danej edycji konwersatoriom, ale zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym jego uczestników drogą mailową.
10. Zapisy na konwersatorium odbywają się drogą elektroniczną – decyduje kolejność zgłoszeń. Kliknij tutaj, aby się zapisać.
11. Osoby, które przyślą zgłoszenie w przeciągu 48 godzin roboczych otrzymają informację potwierdzającą rejestrację na konwersatorium.
12. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z tej samej firmy, organizator wraz z przedstawicielami tej firmy może dokonać ograniczenia jej reprezentantów w danej edycji konwersatorium.
13. Zasady te będą ewaluować na bazie zdobytych w boju doświadczeń.