Analityk biznesowy vs. Architekt biznesowy

Kategoria II

Jednym z często dyskutowanych tematów podczas szkoleń, kursów i konferencji j poświęconych EA jest właściwa struktura i umocowanie komórki architektonicznej w organizacji. O ile nie budzi już większych emocji stwierdzenie (co nie oznacza, że jest to proste do osiągnięcia w praktyce), że zespół zajmujący się architekturą korporacyjną powinien być umocowany w hierarchii organizacyjnej maksymalnie wysoko (najlepiej pod CxO), o tyle skład takiego zespołu bywa bardzo różnie interpretowany. 

W szczególności pojawia się pytanie, czy w skład zespołu architektonicznego powinni wchodzić analitycy biznesowi i czym się oni różnią od architektów biznesowych.

Punktem do poniższych rozważań jest wpis opublikowany na blogu Nicka Malika (i komentarze do tego wpisu), architekta w firmie Microsoft. Nick zauważył, że analityk biznesowy pełni o wiele bardziej operacyjną rolę niż  architekt biznesowy. Wynika to z faktu, że analityk biznesowy musi w szczegółach zrozumieć problemy biznesowe i udokumentować odpowiednie wymagania, które będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania określonego rozwiązania. Ale to nie analityk biznesowy jest odpowiedzialny za opracowanie tego rozwiązania, ani nawet za  jego wizję – za te czynności odpowiada architekt.

Rolę architekta biznesowego można, według Nicka, rozpatrywać przez pryzmat czterech różnych płaszczyzn:

  • zrozumienie rzeczywistych, na poziomie całej organizacji,  potrzeb pomiędzy poszczególnymi liniami biznesowymi w odniesieniu do ogólnej strategii biznesowej,
  • partycjonowanie usług, które poszczególne linie biznesowe powinny opracowywać i wskazanie mechanizmów ich współpracy,
  • tworzenie wizji wykorzystania tych usług, z punktu widzenia całej organizacji,
  • zapewnienie, że ​​te usługi będą dopasowane do opracowanej wizji architektury organizacji.

Poniżej (w wybiórczy sposób) porównałem odpowiedzialności architekta biznesowego z odpowiedzialnościami analityka biznesowego.

Architekt biznesowy Analityk biznesowy
Przyjmuje perspektywę wartości biznesowej dostarczanej przez całą organizację. Przyjmuje perspektywę  wartości biznesowej dostarczanej przez konkretny projekt.
Współpracuje z dyrektorami programów, w celu ustalenia zakresu prac realizowanych w poszczególnych programach. Współpracuje z kierownikiem projektu, w celu ustalenia zakresu prac realizowanych w tym projekcie.
Koncentruje się na zależnościach między programami. Koncentruje się na zależnościach wewnątrz projektu.
Ustala ze sponsorami budżety na poszczególne transze programów. Pracuje na ustalonym budżecie.
Współpracuje z architektem IT. Współpracuje z analitykiem systemowym.

Działania analityka biznesowego są więc komplementarne w stosunku do prac architekta biznesowego. Mają charakter bardziej granularny (wyraża się to także w proporcjach zespołu – w sieci można znaleźć np. taką statystykę: zespół 4 architektów biznesowych pracuje z zespołem 30 analityków biznesowych). Co więcej analityk biznesowy posługuje się ujęciem  “analitycznym” (rozkłada zagadnienie na części), a architekt biznesowy “syntezą” (składa zagadnienie z części).