Czy dojrzałość praktyki EA jest ważna?

Kategoria II

Często w rozmowach z organizacjami zainteresowanymi wdrażaniem koncepcji architektury korporacyjnej pojawia się pytanie, jakie korzyści to przynosi. Częściową odpowiedź na to zagadnienie można znaleźć w badaniach firmy SAP. Zostały one opublikowane w roku 2012 w opracowaniu “Developing a Business Case and Road Map for Mature EA Practices to Maximize Value in IT Investments”. W badaniach tych uczestniczyło 60 firm z całego świata, reprezentujących wszystkie najważniejsze branże. Z uzyskanych danych wynika, że im wyższy poziom dojrzałości praktyki architektonicznej, tym organizacja osiąga szereg korzyści – zarówno na poziomie nakładów na IT, jak również w zakresie zwiększenia efektywności realizacji projektów.

Firmy, które mają dojrzałą praktykę architektoniczną inwestują 1.3 razy więcej w innowacyjne rozwiązania IT niż inne organizacje.

Średni procent nakładów na IT przeznaczonych na rozwój i innowacyjne rozwiązania

 

Firmy, które mają dojrzałą praktykę architektoniczną zdecydowanie lepiej zarządzają złożonością IT –  tj. np. mają 36% mniej interfejsów niż inne organizacje (jako punkt odniesienia przyjęto mld USD przychodu).

Średnia liczba interfejsów na mld USD przychodu

 

Firmy, które mają dojrzałą praktykę architektoniczną lepiej zarządzają portfelem projektów – są one bardziej dopasowane do strategii biznesowej oraz charakteryzują się mniejszym ryzykiem niepowodzenia.

Średnia liczba zagrożonych projektów jako procent całkowitej liczby projektów

 

Firmy, które mają dojrzałą praktykę architektoniczną mają mniejsze koszty utrzymania, o 64% niższe koszty IT niż inne organizacje.

Średnie koszty IT jako procent przychodu