[Aktualizacja] Wyzwania dla architektów korporacyjnych na rok 2012

Kategoria II

Rok 2012 może być rokiem pełnym wyzwań dla architektów korporacyjnych. Wynika to z trendów, które obserwowano już w roku ubiegłym, a które w ciągu najbliższych miesięcy ulegną istotnemu wzmocnieniu. Zaliczyć do nich możemy: stosowanie rozwiązań społecznościowych w biznesie, wzrost autonomiczności interesariuszy biznesowych, konieczność funkcjonowania organizacji przy ograniczonych zasobach, wyłaniające się rozwiązania IT.

Stosowanie rozwiązań społecznościowych w biznesie. W rok 2011 jednym z bardziej gorących tematów były społeczności on-line – używane jednak przede wszystkim do celów prywatnych. W roku 2012 należy liczyć się ze wzrostem znaczenia społeczności on-line w kontekście przedsiębiorstw (np. w celu zapewnienia pracownikom poprawy komunikacji i współdzielenia się wiedzą, a tym samym rozwiązywania problemów szybciej niż kiedykolwiek dotąd).

Wzrost autonomiczności interesariuszy biznesowych. Pracownicy i projekty będą mieli większą swobodę w zakresie podejmowania decyzji biznesowych, projektowych i technicznych (tak aby w trudnych czasach szybciej móc dostarczać produkty na rynek). IT będzie mogło jedynie w ograniczonym stopniu monitorować te prace.

Zdaniem Gartnera: do 2014 roku 35% wydatków korporacyjnych na IT dla większości organizacji będzie zarządzanych poza budżetem działów IT. Nowa generacja przedsiębiorstw jest prowadzona przez nową falę menedżerów , którzy nie potrzebują już pomocy działu IT w dobieraniu odpowiedniej technologii.

Funkcjonowanie organizacji przy ograniczonych zasobach. Firmy internetowe startup już dawno odkryły, że zbyt wiele zasobów prowadzi do ogromnego marnotrawienia, które jest jednak normą w dużych organizacjach. Niewystarczające zasoby zachęcają do ponownego użycia już istniejących rozwiązań, współdziałania pomiędzy różnymi grupami interesariuszy oraz innowacji przy rozwiązywaniu problemów (vide: słynny problem Apollo 13).

Wyłaniające się rozwiązania IT. Złożone, wysoce scentralizowane systemy IT będą zamieniane na o wiele liczniejsze, ale mniej złożone rozwiązania, które szybciej ułatwiają zmaganie się z konkretnymi problemami biznesowymi.