IMPAKT po przerwie wakacyjnej - czyli I Spotkanie Architektów Instytucji Finansowych

Kategoria II

Chciałbym, po przerwie wakacyjnej. zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w IV – specjalnej – edycji konwersatorium “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej” (w skrócie IMPAKT), które będzie miało miejsce 15 października (wtorek) w Warszawie w godzinach 12.00-17.00 na terenie kampusu SGH. Ta edycja konwersatorium będzie dedykowana wdrażaniu koncepcji architektonicznych w instytucjach sektora finansowego (tj. banków, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, itp.). Oczywiście udział w spotkaniu jest nieodpłatnywymagana jest wcześniejsze rejestracja (dotyczy to również osób, które brały udział w poprzednich edycjach konwersatorium). Gośćmi specjalnymi konwersatorium będą przedstawiciele banków Nordea, ING oraz BNP Paribas.

Poniżej przedstawiono ramowy program konwersatorium:

 • Powitalna kawa
 • Powitanie uczestników konwersatorium – prof. Andrzej Sobczak
 • Piotr Piskorski,  Head of IT Strategy and Enterprise Architecture w Nordea Bank, Wybrane aspekty wdrażania praktyki architektonicznej w instytucji finansowej
 • Leszek Bizoń, Dyrektor Departamentu Strategii i Koordynacji IT BNP Paribas Bank Polska – Architektura korporacyjna w instytucjach finansowych
 • Maciej Osiński, Główny architekt w międzynarodowych programach realizowanych w grupie ING, Architektura korporacyjna – w poszukiwaniu złotego środka pomiędzy teorią a praktyką
 • Przerwa kawowa
 • Paweł Kot, Dyrektor ds. Architektury IT w PZU S.A., Rola architektury w agilowej organizacji IT
 • Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Profesor w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH, Zastosowanie TOGAF i ArchiMate w instytucjach finansowych
 • Dariusz Kiedrowski, Senior IT Architect, Wyzwania przy dostosowywaniu ram architektury korporacyjnej w instytucji finansowej
 • Dyskusja
 • Podsumowanie konwersatorium – prof. Andrzej Sobczak

Uwaga:

 1. Ze względu na bogaty program ta, specjalna edycja konwersatorium przewidziana jest na godziny 12.00-17.00 (planowana jest jedna przerwa kawowa).
 2. Rejestracja na I Spotkanie Architektów Instytucji Finansowych zostanie zamknięta w dniu 11 października.
 3. Do udziału w I Spotkanie Architektów Instytucji Finansowych zapraszam nie tylko architektów korporacyjnych, ale również architektów IT, architektów rozwiązań, kierowników projektów jak również osoby odpowiedzialne za realizację dużych przedsięwzięć transformacyjnych.

Dla tych osób, które nie uczestniczyły we wcześniejszych spotkaniach pozwalam sobie zasygnalizować kilka informacji nt. IMPAKT.

1. Skąd wziął się pomysł organizowania konwersatoriów?
Podczas seminarium “Architektura korporacyjna w akcji”, które miało miejsce we wrześniu 2012 r.  poinformowałem, że w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej SGH rozpoczną się spotkania poświęcone wybranym aspektom związanym z wdrażaniem podejścia architektonicznego w firmach i jednostkach publicznych. A ponieważ zawsze staram się dotrzymywać obietnic, więc od marca 2013 r. uruchomiłem cykl konwersatoriów architektonicznych. Obecne konwersatorium będzie czwartym z serii (pierwsze dotyczyło zagadnień związanych z jakością architektury korporacyjnej, drugie oceny dojrzałości praktyki architektonicznej w organizacji, trzecie zarządzania portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektonicznych).

2. Dlaczego forma konwersatoriów?
Zastanawiałem się jaką formułę mają przyjąć zapowiedziane spotkania. Zdecydowałem się na konwersatoria, gdyż zgodnie z ich definicją są takim typem zajęć, gdzie dominują dyskusje. Wiedza nie jest przekazywana jedynie na linii prowadzący-słuchacz, lecz jej zdobywanie następuje poprzez konwersacje, szukanie rozwiązań określonych problemów i wspólne dochodzenie do wniosków.

3. Nazwa cyklu konwersatoriów
Jeżeli chodzi o nazwę cyklu konwersatoriów “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej“, to chciałem podkreślić w niej dwie rzeczy. Po pierwsze, że będziemy mówili o architekturze korporacyjnej w określonym kontekście – np. zarządzania portfelem projektów, wytwarzania oprogramowania, transformacji organizacji, zarządzania usługami IT, bezpieczeństwa IT itp. Po drugie, że interesują nas aspekty metodyczne – czyli jak to powinno być poukładane w organizacji we właściwy sposób – chociaż będziemy przy tym uwzględniali ograniczenia występujące w świecie rzeczywistym.

4. Regulamin konwersatoriów
Poniżej przedstawiam zasady, które zostały przyjęte przy prowadzeniu konwersatoriów:
1. Każde spotkanie rozpocznie się od wykładu wprowadzającego / metodycznego – dotyczącego zagadnienia przewodniego dla danej edycji konwersatorium.
2. Każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie drukowaną wersję materiałów (na chwilę obecną nie przewiduje się dystrybuowania elektronicznej wersji opracowań).
3. Ze względu na konwersacyjny charakter spotkań – liczy się na intensywną interakcję wśród uczestników spotkań – w szczególności na wszystkiego rodzaju krytyczne uwagi.
4. Udział w konwersatorium jest nieodpłatny.

5. Do udziału w IV edycji konwersatorium zapraszam:

 • przedstawicieli instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, itp.),
 • studentów IV i V roku SGH,
 • doktorantów studiów dziennych i zaocznych SGH,
 • osoby, które przygotowują eksternistycznie doktoraty na SGH i  które mają już otwarte przewody doktorskie.

6. Pracowników firm branży informatycznej oraz konsultingowej zapraszam do kontaktu w celu przedstawienia dla nich propozycji komercyjnej wersji warsztatów, zrealizowanych przez Katedrę Informatyki Gospodarczej.
7. Konwersatorium odbędzie się, jeżeli zgromadzi się przynajmniej 3 chętnych. Zakłada się, że maksymalna liczba uczestników konwersatorium nie powinna przekroczyć 50 osób.
8. Organizator zapewnia uczestnikom wodę, paluszki i ciasteczka :).
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danej edycji konwersatoriom, ale zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym jego uczestników drogą mailową.
10. Zapisy na konwersatorium odbywają się drogą elektroniczną – decyduje kolejność zgłoszeń. Kliknij tutaj, aby się zapisać.
11. Osoby, które przyślą zgłoszenie w przeciągu 48 godzin roboczych otrzymają informację potwierdzającą rejestrację na konwersatorium.
12. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z tej samej firmy, organizator wraz z przedstawicielami tej firmy może dokonać ograniczenia jej reprezentantów na danej edycji konwersatorium.
13. Zasady te, będą ewaluować na bazie zdobytych w boju doświadczeń.