Narzędzia informatyczne wspierające TOGAF'a

Kategoria II

W chwili obecnej w Polsce bezsprzecznie standardem de-facto jeżeli chodzi o ramy architektoniczne jest TOGAF. Dlatego warto jest przyjrzeć się narzędziom, które posiadają oficjalny certyfikat The Open Group – potwierdzający, że w pełni wspierają to podejście do budowy architektury korporacyjnej. W chwili obecnej (stan na grudzień 2013) narzędzi, którym przyznano certyfikat potwierdzający, że wspierają one TOGAF w wersji 9/9.1 jest  9. Są one dostarczane przez 8 firm (dwa produkty – tj. Alfabet i Aris IT Architect są własnością jednej firmy – tj. Software AG). Na co warto zwrócić uwagę w kontekście tej listy narzędzi i całego programu certyfikacyjnego?

Po pierwsze, w chwili obecnej zdecydowanie trudniej jest uzyskać certyfikat na zgodność z TOGAF 9/9.1 niż miało to miejsce w przypadku TOGAF 8. Warunkiem koniecznym do pomyślnie zakończonego programu certyfikacyjnego jest potwierdzenie, że dane narzędzie spełnia precyzyjnie określone kryteria zgodności (obecnie jest ich 646). Co więcej, trzeba określić, w jaki sposób następuje spełnienie określonych kryteriów – tj.:

  • wsparcie “z pudełka”;
  • wsparcie przez konfigurację (bez zmiany kodu lub bazy danych; modyfikacja narzędzia odbywa się przez parametryzację);
  • wsparcie przez kastomizację (dopuszczalna jest zmiana w bazie danych lub w kodzie czy też przygotowanie niezależnego pluginu przeznaczonego do integracji z głównym rozwiązaniem);
  • brak wsparcia danego kryterium.

Po drugie, certyfikat na zgodność nie jest dożywotni. The Open Group przyznaje go na dwa lata. Po tym okresie potrzebna jest recertyfikacja. Ktoś może powiedzieć, że jest to niepotrzebny kłopot dla producenta. Ja jednak uważam, że zapobiega to sytuacji, w której producent osiądzie na przysłowiowych laurach.

Po trzecie, narzędzia, które uzyskały certyfikat – należą do rozwiązań bardzo zaawansowanych, z górnej półki. Niestety za bogatą funkcjonalnością podąża wysoka cena licencji. Sprawę należy nazwać po imieniu – pojedyncza licencja w tej klasie rozwiązań kosztuje najczęściej 2-3 tysiące. I niestety chodzi tutaj o tysiące EURO/USD, a nie złotówek. Powoduje to, że w polskich warunkach bardzo trudno będzie znaleźć dobry business case na wdrożenie tej klasy rozwiązania.

Co nam pozostaje? Ja uważam, że w 9 na 10 przypadków w polskich warunkach wystarczy dobrze skastomizowany Enterprise Architect. Nie posiada on standardowo tak rozbudowanej funkcjonalności jak 10-ci krotnie droższe narzędzia – ale jeżeli dołączy się do niego kilka pluginów oraz przygotuje odpowiednie skrypty – powstaje bardzo rozbudowany kombajn.

A teraz zapraszam do listy narzędzi posiadających certyfikat TOGAF 9/9.1.

1. Producent Alfabet AG (przejęty w 2013 przez Software AG); produkt planningIT 7.1 i nowsze.

www_alfabet_com_en

Rysunek 1. Strona główna Alfabet
Źródło: http://www.alfabet.com/en

2. Producent Avolution; produkt Abacus 4.0 i nowsze.

www_avolution_com_au

Rysunek 2. Strona główna Abacus
Źródło: http://www.avolution.com.au/

3. Producent BiZZdesign; produkt Architect 3.0 i nowsze.

www_bizzdesign_com

Rysunek 3. Strona główna BiZZdesign Architect
Źródło: http://www.bizzdesign.com/

4. Producent IBM; produkt System Architect 11.4 i nowsze.

www-03_ibm_com_software_products_en_ratisystarch

Rysunek 4. Strona główna Rational System Architect
Źródło: http://www.ibm.com/us/en/

5. Producent Orbus Software; produkt iServer 2013 i nowsze.

www_orbussoftware_com_enterprise-architecture_iserver

Rysunek 5. Strona główna iServer
Źródło: http://www.orbussoftware.com

6. Producent QR Systems, Inc; produkt theBTcloud 1.5 i nowsze.

thebtcloud_com_ecp

Rysunek 6. Strona główna theBTcloud
Źródło: http://thebtcloud.com/ecp

7. Producent Software AG; produkt ARIS IT Architect 9.0 i nowsze.

www_softwareag_com_corporate_default_asp

Rysunek 9.  Strona główna Aris IT Architect
Źródło: http://www.softwareag.com

8. Producent The BOC Group; produkt ADOit 5.0 i nowsze.

www_boc-group_com_pl_produkty_adoit

Rysunek 8. Strona główna ADOit
Źródło: http://www.boc-group.com/pl.

9. Producent Troux Technologies, Inc; produkt Troux Transformation Platform 9 i nowsze.

www_troux_com

Rysunek 9. Strona główna Troux EA Platform
Źródło: http://www.troux.com/