Ciągle niska dojrzałość praktyki architektonicznej

Kategoria II

Co jakiś czas w sieci WWW publikowane są wyniki badań przeprowadzonych nt. stopnia dojrzałości  praktyki architektonicznej w organizacjach na całym świecie. Najczęściej ich źródłem są duże firmy badawcze – takie jak Gartner czy też Forrester Research. Kilkanaście dni temu trafiłem na ogólne wyniki analiz z kwietnia b.r. w tym obszarze, które zostały przeprowadzone na terenie USA i Kanady na ponad 200 organizacjach przez mniej znaną (zwłaszcza w Polsce) firmę Computer Economics. Firma ta specjalizuje się w przeprowadzaniu badań ilościowych w obszarze zarządzania IT. Co ciekawe zajmuje się tym aż od roku 1979.

W ramach badań Computer Economics zestawił praktykę architektoniczną z innymi 23 praktykami zarządzania IT (takimi jak np. zarządzanie ładem IT, zarządzanie finansami IT, zarządzanie bezpieczeństwem IT, itp.). Niestety, tym razem nie ma ona dobrych wieści dla architektów korporacyjnych (por rysunek 1).

ce_wyniki_badan

Rysunek 1. Praktyka architektoniczna w USA i Kanadzie
Źródło: Computer Economics, 2014

Okazuje się, że częstość stosowania praktyki architektonicznej (na tle innych praktyk) jest ciągle niski.  Co więcej, organizacje, które zdecydowały się na wdrożenie tego podejścia są jeszcze ciągle na wstępnym etapie. Firma wskazuje również, że pomimo iż praktyka architektoniczna jest znana jako koncepcja od wielu lat, to ciągle jeszcze należy ją uznać za niedojrzałą do strony metodologicznej.

Przedstawione wyniki pokazują ile jeszcze trzeba włożyć pracy (zarówno metodycznej jak i wdrożeniowej), aby architektura korporacyjna mogła być uznana za dojrzałą koncepcję.