BIAN i The Open Group podejmują współpracę

Kategoria II

13-go lutego 2012 r. w Londynie ogłoszono, że BIAN (The Banking Industry Architecture Network) oraz The Open Group ( konsorcjum będące twórcą m. in. ram architektonicznych TOGAF, obecnie odpowiedzialne również za rozwój języka ArchiMate) podjęły współpracę, której celem będzie integracja ram architektonicznych wypracowywanych do tej pory niezależnie przez te organizacje.

BIAN dostarcza bowiem podejście architektoniczne dedykowane sektorowi bankowemu, zaś The Open Group generyczne ramy architektoniczne.

BIAN i The Open Group razem przygotują przewodnik, którego celem będzie przedstawienie sposobu integracji  głównych elementów rozdzielnych do tej pory podjeść do budowy architektury korporacyjnej. Będzie to praktyczny dokument dedykowany dla architektów korporacyjnych pracujących w bankach i społeczności sprzedawców, którzy chcą czerpać korzyści z obu ram architektonicznych. Ich twórcy zauważają bowiem wyraźną synergię  w połączeniu krajobrazu usług  Bian (BIAN’s Service Landscape) z TOGAF. Podczas stosowania TOGAF w środowisku bankowym, BIAN przyspieszy i ułatwi pracę architektom poprzez zapewnienie specyficznych dla bankowości modeli referencyjnych. W drugą zaś stronę, TOGAF zaoferuje uporządkowane podejście do całościowego procesu projektowania i wdrożenia architektury korporacyjnej.

Członkami BIAN są m.in: Capital Banking Solutions, CGI, Commonwealth Bank of Australia, COREtransform, Credit Suisse, Deutsche Bank, Deutsche Postbank, FERNBACH, HCL Axon, IBM, ifb group, IKOR, Infosys, ING, innobis AG, kutxa, Microsoft, Rabobank, SAP, SunGard, Standard Bank of South Africa, SWIFT, Scotiabank Group, Temenos, UniCredit Group, Zürcher Kantonalbank. Członkami The Open Group są m.in.: NASA, ING, Royal Philips Electronic, The Boeing Compan, IBM, HP, Microsoft, Accenture, Oracle, SAP, Capgemini, PWC, Ernst & Young.