Nadchodzące zmiany w certyfikacji TOGAF

Kategoria II

Wersja TOGAF 9.1 została opublikowana w grudniu 2011 r. jako tzw. edycja techniczna TOGAF 9 (ang. Technical Corrigendum). Nie wprowadzała ona dużych zmian w stosunku do TOGAF 9, a jedynie porządkowała pewne zagadnienia. Nie oznacza to jednak, że zmian było mało. W stosunku do wersji TOGAF 9.0 (opublikowanej w 2009 roku) wprowadzono ponad 450 zmian, na bazie ponad 400 uwag zgłoszonych do pierwowzoru.

Do najważniejszych zmian pomiędzy wersją 9.0 a 9.1 zaliczyć można:
1. Usunięcie z rozdziału 2 specyfikacji TOGAF modelu klasyfikacji materiałów w TOGAF (w wersji 9.0 istniała klasyfikacja materiałów na: jądro, część obowiązkowa, część dodatkowa, rozszerzenia); akurat tego ruchu nie rozumiem – wydaje się, że ta klasyfikacja była bardzo przydatna.
2. Usunięcie z rozdziału 3 specyfikacji TOGAF definicji, które uznane zostały za definicje standardowe (common) – dzięki temu nastąpiło uproszczenie specyfikacji.
3. Usunięcie z rozdziału 37 specyfikacji TOGAF przykładów dotyczących bloków budowlanych (te przykłady występowały jeszcze w TOGAF 8 i nie pasowały do nowej wersji ram).
4. Usunięcie z rozdziału 42 specyfikacji TOGAF kryteriów klasyfikacji narzędzi architektonicznych; zastąpione je bardzo szczegółowymi wytycznymi (ponad 600 kryteriów), które zostały opracowane na potrzeby certyfikacji narzędzi informatycznych przez The Open Group. Są one dostępne na stronach The Open Group do pobrania w formie Excela.
5. Uporządkowano znaczenie  kroków wykonywanych w ramach poszczególnych faz cyklu ADM.
6.  “aplikacja” i “system”.
7.  Poziom szczegółowości opisu kroków w ramach faz E i F został dopasowany do opisu szczegółowości występującego w innych fazach cyklu ADM.
8. Uporządkowano i uspójniono znaczenie terminów: architektury pośrednie / roadmapa / strategia implementacji (Transition Architecture/Roadmap/Implementation Strategy).
9. Uporządkowano i uspójniono znaczenie terminów: poziomy/iteracje/partycje architektoniczne (levels/iterations/partitions).
10. Uporządkowano rozdział 21 specyfikacji TOGAF dotyczący bezpieczeństwa, tak aby był spójny z pozostałym opisem/
11. Dokonano przeglądu rozdziału 22 specyfikacji TOGAF dotyczącego SOA, tak aby był on zgodny z pracami pozostałych  grup/forów realizowanych w ramach The Open Group.
12. Obecnie istnieją dwa rodzaje pryncypiów – tj. korporacyjne i architektoniczne (w TOGAF 9.0 były jeszcze pryncypia IT, które obecnie zaliczono do pryncypiów korporacyjnych).
13. Wprowadzono drobne poprawki uspójniające metamodel zawartości (rozdział 34 specyfikacji TOGAF).
14. Uporządkowano i uspójniono znaczenie terminów: artefakt oraz punkt widzenia; część artefaktów ma obecnie inne nazwy.
15. Wprowadzono drobne poprawki uspójniające rozdział nt. modeli oceny dojrzałości architektonicznej (Architecture Maturity Models – rozdział 51 specyfikacji TOGAF).

Od strony egzaminów certyfikacyjnych do końca maja 2013 r. obowiązuje materiał ze specyfikacji TOGAF 9 lub TOGAF 9.1 (jak zdającemu jest wygodnie). Natomiast od czerwca 2013 r. obowiązuje tylko i wyłączenie materiał ze specyfikacji TOGAF 9.1.

Drugą, istotną zmianą w certyfikacji TOGAF jest fakt, iż The Open Group podjęło decyzję, że jedynie do końca października 2013 r. można zdawać tzw. egzamin bridżowy z TOGAF 8.x na TOGAF 9.x. Po tym terminie możliwe będzie zdawanie jedynie pełnego egzaminu (dla osób, które posiadają certyfikat z TOGAF 8.x).